Produkty

K prezentácii produktov patrí aj kvalitná fotografia. Tá musí odprezentovať produkt kvalitou svojho spracovanie. Štýlom a kompozíciou presne vystihnúť zámery prezentácie a zároveň zvýrazniť prednosti produktu.
Produktová fotografia musí vyzdvihnúť vlastnosť, ktorá je pre produkt dôležitá - tvar, farba, materiál, spracovanie, funkcionalita a pod. Fotografujem produkty v ateléri pre rôzne použitia.
V prípade zájmu zabezpečíme komplexné grafické spracovanie pre rôzne druhy prezentácie - katalógy, prezentačné materiály príp. iné reklamné materiály.

 

FOTOGALÉRIA TU >>