Umelecký akt

Fotografovanie aktov je intímna záležitosť a preto nemám žiadny vo svojom portfóliu. Žiadny klient nesúhlasil so zverejnením svojich fotografií. Po úprave fotografií sa napaľujú na CD a podľa želania zákazníka sa vymažú z počítača.